آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٨/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:١٥
زعفران9808پوشالمعمولي زرين(پ)  ٨٨,٥٠١    ٨٠,٠٠٠بانک رسالت  ١,٠١٧    ١٠١تجارت الكترونيك پارسيان كيش  ٥,٥٥٥    ٥٣١کارخانجات صنعتی آزمایش  ٥,٨٠٨    ٥٣١داروسازي شهيد قاضي  ٣٦,٦٣٢    ٣,٣٣٠فارسیت اهواز  ١٦,٤٦١    ١,٤٩٦فلات ایرانیان(تقدم)  ١,٦٠٢    ١٤٥شرکت گروه فن آوا  ٣,٥١٣    ٢٨٥سولیران  ٩,٩٩٩    ٧٩٩فلات ایرانیان  ٣,٣٠٤    ١٩٩
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: (٢,٤٦٠.١٦)   ارزش: ١٨٥,٣١٨.٧٤
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
زعفران9808پوشالمعمول... ٨٨,٥٠١ ٨٠,٠٠٠ ٩٤١.٠٧
بانک رسالت ١,٠١٧ ١٠١ ١١.٠٣
تجارت الكترونيك پارس... ٥,٥٥٥ ٥٣١ ١٠.٥٧
کارخانجات صنعتی آزمایش ٥,٨٠٨ ٥٣١ ١٠.٠٦
داروسازي شهيد قاضي ٣٦,٦٣٢ ٣,٣٣٠ ١٠
فارسیت اهواز ١٦,٤٦١ ١,٤٩٦ ١٠
فلات ایرانیان(تقدم) ١,٦٠٢ ١٤٥ ٩.٩٥
شرکت گروه فن آوا ٣,٥١٣ ٢٨٥ ٨.٨٣
سولیران ٩,٩٩٩ ٧٩٩ ٨.٦٨
فلات ایرانیان ٣,٣٠٤ ١٩٩ ٦.٤١
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان
 • گزارش روزانه

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Behgozin Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com