آخرين اطلاعات مربوط به ٢٨/١١/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:١٠
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22  ١٠٠    ٩٩اختيارخ كگل-8500-1398/02/29  ١٨    ١٧اختيارخ پارسان-4200-1398/03/26  ١٦    ١٥اختيارخ كگل-7500-1398/02/29  ١٧١    ٦٦اختيارخ شپنا-9000-1398/03/22  ٣٩١    ١١٥علف کش  ٢٥,٥٩٩    ٢,٣٩٧سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ١١,٠٣٢    ١,٠٢٣صنایع بسته بندی ایران  ١,٤٣٦    ١٣٢اختيارخ فملي -3400-1398/02/25  ٢٢    ٢صنعتي‌سديد  ١٣,٥١٢    ١,٢٢٨
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: (٩٥٨.٧٥)   ارزش: ١٥٦,١٥٥.٠٥
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ وبملت-2400-1... ١٠٠ ٩٩ ٩,٩٠٠
اختيارخ كگل-8500-139... ١٨ ١٧ ١,٧٠٠
اختيارخ پارسان-4200-... ١٦ ١٥ ١,٥٠٠
اختيارخ كگل-7500-139... ١٧١ ٦٦ ٦٢.٨٦
اختيارخ شپنا-9000-13... ٣٩١ ١١٥ ٤١.٦٧
علف کش ٢٥,٥٩٩ ٢,٣٩٧ ١٠.٣٣
سرمايه گذاري و توسعه... ١١,٠٣٢ ١,٠٢٣ ١٠.٢٢
صنایع بسته بندی ایران ١,٤٣٦ ١٣٢ ١٠.١٢
اختيارخ فملي -3400-1... ٢٢ ٢ ١٠
صنعتي‌سديد ١٣,٥١٢ ١,٢٢٨ ١٠
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان
 • گزارش روزانه

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Behgozin Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com