آخرين اطلاعات مربوط به ٢٩/٠٧/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:١٥
کابلسازی تک  ٥,٣٧٩    ٤,٧٢٧پسته فندقي30-28درجه1طلاسبز9612  ٢٩٣,٠٠٠    ١٩٧,٠٠٠پسته فندقي32-30درجه1طلاسبز9612  ٢٨٤,٢٦٣    ١٨٥,٦٥٠شيميايي رنگين  ١,٢٧٤    ٦٢٠فيروزا  ٥,٠٦٠    ٢,٤٠٨لوله و تجهیزات سدید  ٦,٨٠٧    ٢,١٤٨ایرانیت  ٤,٠١٩    ٨٧٣علف کش  ٤,٧٧٦    ٧٦١کارتن مشهد  ٢,٦٢٤    ٣٧٤سیمان سبزوار  ١,٢٢٣    ١٥٦
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
سكه
يك بهار آزادي ١,٢٦٩,٠٠٠ (١,٠٠٠)
نيم بهار آزادي ٦٥٧,٠٠٠ ٠
طرح جديد ١,٣١٠,٣٠٠ ١,٤٠٠
ربع سكه ٣٧٥,٠٠٠ ٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٨٠ (٦)
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٣,٢٠٨ ٧٨
آلومينيوم ٢,١٥٩ ٤٨
مس ٧,٠٠٨ (٣٨)
قلع ١٩,٩٢٥ (٨٥٠)
سرب ٢,٥٠٢ ٦
نيكل ١٢,٠٥٠ ٣٧٥
شاخص هاي جهاني
Djstoxx 50 ٣,٦٠٥ (٢)
FTSE 100 ٧,٥٢٣ ٧
Nikkei ٢١,٤٥٧ ١١١
S&P 500 ٢,٥٧٥ ١٦
Dow Jones ٢٣,٣٢٨ ٣٣١
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٦٦٢.٦   ارزش: ٨٦,٤٣٠.٦
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کابلسازی تک ٥,٣٧٩ ٤,٧٢٧ ٧٢٥
پسته فندقي30-28درجه1... ٢٩٣,٠٠٠ ١٩٧,٠٠٠ ٢٠٥.٢١
پسته فندقي32-30درجه1... ٢٨٤,٢٦٣ ١٨٥,٦٥٠ ١٨٨.٢٦
شيميايي رنگين ١,٢٧٤ ٦٢٠ ٩٤.٨
فيروزا ٥,٠٦٠ ٢,٤٠٨ ٩٠.٨
لوله و تجهیزات سدید ٦,٨٠٧ ٢,١٤٨ ٤٦.١
ایرانیت ٤,٠١٩ ٨٧٣ ٢٧.٧٥
علف کش ٤,٧٧٦ ٧٦١ ١٨.٩٥
کارتن مشهد ٢,٦٢٤ ٣٧٤ ١٦.٦٢
سیمان سبزوار ١,٢٢٣ ١٥٦ ١٤.٦٢
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان
 • گزارش روزانه

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Behgozin Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com