آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت:  ١١:٢٥
آذریت  ٧,١٠٠    ١,٥١٤کارتن مشهد  ٣,٠٠٠    ٥٨٢معيار صنعت پارس  ١,٧٨٠    ٢٧٨صنایع بسته بندی ایران  ٢,٨٢٨    ٢٦١لوازم خانگی پارس  ٥,٦٩٣    ٥١٨فرآورده هاي سيمان شرق  ١,٢١٠    ١١٠پشم‌ بافي‌ توس  ٣,٤٥٥    ٣١٤لیزینگ رازی  ٧,٥١٦    ٦٨٣هنکل پال وش  ٢٩,٢٠٨    ٢,٦٥٤توسعه عمران چهارمحال  ٢,٤٨٣    ٢٢٥
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
سكه
يك بهار آزادي ١,٤٦٩,٥٠٠ (٣١,٥٠٠)
نيم بهار آزادي ٧٣٦,٥٠٠ (٢١,٥٠٠)
طرح جديد ١,٥٠١,٧٥٠ (١٣,٧٥٠)
ربع سكه ٤٣٧,٠٠٠ (٢٠,٠٠٠)
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٣٤٧ ٠
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٣,٦١٨ ٠
آلومينيوم ٢,١٨٩ ٠
مس ٧,١٥٩ ٠
قلع ٢١,٩٠٠ ٠
سرب ٢,٦٤٠ ٠
نيكل ١٤,٠٣٠ ٠
شاخص هاي جهاني
Djstoxx 50 ٣,٤٢٦ ٠
FTSE 100 ٧,٢٩٤ ٠
Nikkei ٢٢,١٠٠ ٣٨٠
S&P 500 ٢,٧٣٢ ٠
Dow Jones ٢٥,٢١٩ ٠
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: (٥٠.٩٩)   ارزش: ٩٨,٢٤٩.٦١
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
آذریت ٧,١٠٠ ١,٥١٤ ٢٧.١
کارتن مشهد ٣,٠٠٠ ٥٨٢ ٢٤.٠٧
معيار صنعت پارس ١,٧٨٠ ٢٧٨ ١٨.٥١
صنایع بسته بندی ایران ٢,٨٢٨ ٢٦١ ١٠.١٧
لوازم خانگی پارس ٥,٦٩٣ ٥١٨ ١٠.٠١
فرآورده هاي سيمان شرق ١,٢١٠ ١١٠ ١٠
پشم‌ بافي‌ توس ٣,٤٥٥ ٣١٤ ١٠
لیزینگ رازی ٧,٥١٦ ٦٨٣ ١٠
هنکل پال وش ٢٩,٢٠٨ ٢,٦٥٤ ٩.٩٩
توسعه عمران چهارمحال ٢,٤٨٣ ٢٢٥ ٩.٩٦
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان
 • گزارش روزانه

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Behgozin Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com